ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՄԽ-ի 2013-2017 հինգամյա ռազմավարական պլանում ամրագրված ռազմավարական նպատակներն են․