Ամանորյա տարեվերջյան հաշվետու միջոցառումներ «Հայ Միասնության Խաչ» ԲՄՀԿ-ում