[Շողակաթ հեռուստաընկերություն] Հայ Միասնության Խաչ ԲՄՀԿ

Հայ Միասնության Խաչ բարեգործական կազմակերպությունն իրականացնում է սոցիալական, կրթական, մշակութային եւ առողջապահական ծրագրեր: Կազմակերպության առաքելությունն է աշխատանքներ տանել անապահով ընտանիքների երեխաների հետ մշակութային եւ կրթական ծրագրերի միջոցով` խթանելու նրանց մտավոր զարգացումը:

The Cross of Armenian Unity (CAU) charitable organization fulfills educational, social, cultural, and health programs throughout Armenia. The mission of the CAU is to work with at-risk children, stimulating their development through cultural and educational programs.