ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ԾՐԱԳՐԵՐ

ԱՎԵԼԻ ՎԱՂ  ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ  ԾՐԱԳՐԵՐ
Հայկական Կարիտաս ԲՀԿ-ի ֆինանսավորմամբ.
·           2009 – 2010 թ.թ. «Տարեցների սոցիալականացում և ավանադական մեթոդով պատրաստված թելից էկո գորգի ստացում», որն իրականացվել է Ճամբարակի տարածաշրջանի Դպրաբակ, Ձորավանք համայնքներում և Էջմիածնում:
·           2011-2012թթ. «Կանանց սոցիալականացում ավանդական արհեստների միջոցով», որի նպատակն էր նպաստել Ճամբարակի փախստական և Էջմիածնի սահմանափակ կարողություններով ու սոցիալապես անապահով կանանց սոցիալականացմանը:
·           2012 - 2013 թթ. «Կանանց համար տնայնագործական աշխատանքի հնարավորության ստեղծում Ճամբարակի տարածաշրջանի Գետիկ համայնքում»:
·           2013 -2014 թթ․ սկսած «Կանանց համար աշխատատեղերի ստեղծում Ճամբարակի տարածաշրջանի Դպրաբակ համայնքում»

Քաունթերփարթ ինթերնեշնլի ֆինանսավորմամբ.
·           2011 – 2012 թ.թ.-ին երկու ծրագրեր՝ «Երեխաների իրավունքների իրազեկում արվեստի միջոցով», որն իրականացվել է Էջմիածնի տարածաշրջանի և Արմավիրի մարզի թվով 17 համայնքների 25 ուսումնական հաստատություններում:
·           2013 թ.-ից սկսած՝ «Հայ Միասնության Խաչ» ԲՄՀԿ-ի ինստիտուցիոնալ զարգացում» 
·           2013 թ.-ից սկսած՝ «Երեխաների իրավական սոցիալականացում արվեստի միջոցով», որն իրականացվում է Էջմիածնում և հարակից գյուղերի թվով 10 դպրոցներում:

Եկեղեցիների Համաշխարհային Խորհրդի հայաստանյան միջեկեղեցական բարեգործական «Կլոր սեղան» հիմնադրամի ֆինանսավորմամբ
·           2011 թվականին «Կանաչ» հյուրընկալություն» ծրագիր, որի նպատակն էր վերականգնել հայ ավանդական "կանաչ" խոհանոցի ավանդույթները և ստեղծել բնապահպանական առողջ միջավայր հյուրընկալությունների համար:
Ջինիշյան Հիշատակի Հիմնադրամի ֆինանսավորմամբ.
·           2010-2011 թ.թ. «Անհատի սոցիալ-մշակութային զարգացում ազգային ավանդական արժեքների միջոցով», որի նպատակն էր նպաստել Էջմիածնի և հարակից գյուղերի խոցելի խմբերի դեռահասների և երիտասարդների ինքնահաստատմանը և սոցիալական ինտեգրմանը:
Փի – Էյջ Ինթերնեշնլի ֆինանսավորմամբ
·           2012 - 2013 թ.թ. «Էջմիածնի համայնքային վերականգնողական կենտրոնի ստեղծում», որի նպատակն է ոստիկանությունում հաշվառված և հակասոցիալական վարք դրսևորող երեխաների սոցիալականացումը: